Zarejestruj się
Zaloguj się
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny – rosyjska wersja językowa (film na pendrivie)

Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:2017
Rok wydania:2017
Format:full HD
nośnik:pendrive
czas trwania: 34:55 min
wymagania:Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB
553,50 zł
449,00 zł
Netto: 365,04 zł
+23% VAT
Do koszyka
Dostępność - do 24 godzin

Warunki i zakres użytkowania filmu:
Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).

Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.


W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu:

 • Przepisy bhp – podstawa prawna
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy
 • Obowiązki i uprawnienia pracowników
 • Uprawnienia służb bhp
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bądź zasad bhp
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia dla zdrowia
 • Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń
 • Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów
 • Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 • Porządek i czystość w miejscu pracy
 • Profilaktyczna opieka lekarska
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 • Postępowanie w razie wypadku

Zaloguj się

Zarejestruj się | Nie pamiętam hasła