Zarejestruj się
Zaloguj się
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
Wojciech Rup

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo:ODDK
Wydanie:VIII
Rok wydania:2018
Format:B5
Ilość stron:246
Oprawa:miękka
ISBN: 978-83-7804-662-2
Spis treści:Zobacz
189,00 zł
145,53 zł
Netto: 138,60 zł
+5% VAT
Do koszyka
Dostępność - do 24 godzin

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według  nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).
 
Najważniejsze zmiany na 2018 r.:

  • po raz pierwszy dla jednostek budżetowych – wprowadzenie Informacji dodatkowej – nowej, odrębnej części sprawozdania finansowego
  • nowy, zmieniony wzór bilansu (wprowadzenie nowych pozycji, zmiany w układzie oraz w zakresie ujawnień)
  • nowy wzór zestawienia zmian w funduszu jednostki
  • istotna zmiana w ujęciu w rachunku zysków i strat nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych (szkół).

 
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej.

Autor, doświadczony praktyk:

  • omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),
  • szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji,
  • omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego
  • wskazuje, jakie informacje należy podać w informacji dodatkowej aby wypełnić nowy obowiązek.

Szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.
 
Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pomocne jest również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.

Zaloguj się

Zarejestruj się | Nie pamiętam hasła