Zarejestruj się
Zaloguj się
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
dr Krzysztof Czerkas

Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw. Aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo:ODDK
Rok wydania:2018
Format:B5
Ilość stron:382
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-392-8
Spis treści:Zobacz
241,50 zł
181,13 zł
Netto: 172,50 zł
+5% VAT
Do koszyka
Dostępność - do 24 godzin

Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZCP).
Znajomość specyfiki tych transakcji, kombinacja wiedzy teoretycznej i praktycznej powinna zmierzać do wypracowania i stosowania adekwatnych modeli prowadzenia takich operacji, z uwzględnieniem ich aspektu prawnego, podatkowego i finansowego w konkretnej rzeczywistości gospodarki danego kraju. Międzynarodowe M&A wymagają z kolei poznania specyfiki funkcjonowania kraju przejmowanego przedsiębiorstwa.
 
W publikacji Autor, w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki zawodowej, przedstawia różne metody przejmowania przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości, prezentując je jako sekwencję powiązanych ze sobą czynności, które powinny być odpowiednio dokumentowane. 


Zaproponowane metody obejmują: praktyczne sposoby prowadzenia wstępnych analiz branż i selekcji kandydatów do przejęcia (tzw. wstępne badanie due diligence), organizację i przebieg pogłębionego badania due diligence wraz z identyfikacją tzw. ryzyk krytycznych przekreślających w praktyce sens prowadzenia dalszych negocjacji lub zmieniających ścieżkę przejęcia, dobór metod wyceny i sposobów uwzględniania w wycenie rezultatów badania due diligence, sposoby formułowania umów zakupu przedsiębiorstw/ZCP/różnych rodzajów nieruchomości oraz dobór instrumentów finansowych, a także organizację finansowania wspomnianych transakcji z uwzględnieniem współpracy z instytucjami finansowymi.  
 
Autor przedstawia także metody fuzji przedsiębiorstw oraz opisuje niezbędne działania integracyjne.
 
W dołączonym suplemencie elektronicznym znalazły się zamieszczone w książce wzory przydatnych dokumentów – w wersji edytowalnej. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Spis treści suplementu elektronicznego:
 
Załącznik nr 1. ZAS-Z – Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Załącznik nr 2. ZAS-W – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Załącznik nr 3. Oświadczenia Zbywcy i Nabywcy w formule Asset Deal (Nabycie Nieruchomości)
Załącznik nr 4. Oświadczenia Zbywcy i Nabywcy w formule Share Deal (Nabycie Udziałów lub Akcji)
Załącznik nr 5. Rating nieruchomości komercyjnych według R. Trotza – kryteria
Załącznik nr 6. Kryteria ratingowe do oceny i selekcji przedsiębiorstw (rating na podstawie powszechnie dostępnych informacji)
Załącznik nr 7. List intencyjny przed pogłębionym badaniem due diligence
Załącznik nr 8. Wykaz dokumentów do analizy nieruchomości komercyjnych
Załącznik nr 9. Umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 10. Plan połączenia spółek przez przejęcie
Załącznik nr 11. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie połączenia spółek
Załącznik nr 12. Umowa rachunku zastrzeżonego (Escrow)

Zaloguj się

Zarejestruj się | Nie pamiętam hasła