Zarejestruj się
Zaloguj się
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
Romana Pietruk, Łukasz Pietruk

Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Wydawnictwo:ODDK
Rok wydania:2018
Format:B5
Ilość stron:174
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-630-1
Spis treści:Zobacz
252,00 zł
189,00 zł
Netto: 180,00 zł
+5% VAT
Do koszyka
Dostępność - do 24 godzin

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu).

W książce omówiono m.in.:

  • zakres informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • formę, treść, termin oraz skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,
  • wpływ na stan prawny nieruchomości decyzji administracyjnych, takich jak decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,
  • dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, m.in.: odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • pełnomocnictwo do czynności związanych z obrotem nieruchomościami,
  • warunki zasiedzenia w dobrej oraz w złej wierze,
  • ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,
  • zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym, w tym m.in. obrót nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • prawa obciążające nieruchomość, m.in. najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,
  • zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską).

Omówieniu zagadnień towarzyszą praktyczne przykłady oraz orzecznictwo sądowe.
Książka przeznaczona dla posiadaczy nieruchomości, a także osób planujących ich zakup – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Zaloguj się

Zarejestruj się | Nie pamiętam hasła