Zarejestruj się
Zaloguj się
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok – państwowych i samorządowych – jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo:ODDK
Rok wydania:2020
Format:B5
Ilość stron:256
Oprawa:miękka
ISBN:978-83-7804-709-4
Spis treści:Zobacz
189,00 zł
147,00 zł
Netto: 140,00 zł
+5% VAT
Do koszyka
Dostępność - do 24 godzin

Praktyczny instruktaż sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej
 
Autor, doświadczony praktyk:

  • omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),
  • szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji,
  • omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
  • wskazuje, jakie informacje należy podać w informacji dodatkowej, aby wypełnić nowy obowiązek.

Szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.
 
Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pomocne jest również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.
 
 
Najważniejsze zmiany w wydaniu na 2019 r.:

  • nowe podejście do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – ewidencja i ujęcie w sprawozdaniach za 2019 r. zgodnie z nowym stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności,
  • omówienie nowej interpretacji dotyczącej wyceny gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie  według nowego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości,
  • praktyczny przykład prezentacji w Informacji dodatkowej danych ustalonych na postawie pozycji innych części sprawozdania, ewidencji bilansowej i pozabilansowej oraz dokumentacji źródłowej,

wprowadzono nowe interpretacje i doprecyzowano dotychczas stosowane sposoby prezentacji niektórych zagadnień

Zaloguj się

Zarejestruj się | Nie pamiętam hasła